Opis projektu Zielona Energia

23 cze 2015 09:41:21

Europejska Współpraca Terytorialna

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

          

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

 

Projekt: Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii”

Źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Partnerzy projektu:  Uniwersytet Zielonogórski, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus- Seftenberg, Miasto Zielona Góra, Miasto Cottbus

Okres realizacji: 2012-2015 (czerwiec)

Wartość całkowita projektu:  1 076 561,06 EUR

Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15 maja 2012 roku

Data podpisania Porozumienia Partnerskiego: 06.08.2012 roku

Wskaźniki projektu:

- infrastruktura: 2 obiekty laboratoryjne wraz z zamontowana aparaturą i urządzeniami

- laboratorium mobilne – autobus elektryczny

- 2 terminale szybkiego ładowania (lokalizacja: UZ i BTU)

- platforma multimedialna

- publikacje naukowe z przeprowadzonych badań, 4 prace magisterskie (ostatni wskaźnik można zrealizować w okresie trwałości projektu – 5 lat).

 

W ramach projektu realizowane są dwa podprojekty.

I. „Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych” – kierownik - prof. Tadeusz Kuczyński

Projekt został zrealizowany we współpracy naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (dziś Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) Uniwersytetu Zielonogórskiego i Katedry Energetyki Zawodowej Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) Cottbus – Senftenberg.

Zasadniczym celem projektu jest zaproponowanie rynkowi modelowych rozwiązań niedrogich budynków mieszkalnych o stosunkowo niewielkiej (w granicach 120 m2) powierzchni użytkowej, charakteryzujących się bardzo niskim zużyciem energii, przyjaznych człowiekowi i środowisku. Aby ten cel osiągnąć i wskazać optymalne rozwiązania, konieczne będzie przeprowadzenie szeregu eksperymentów naukowych, uwzględniających różne konfiguracje rozwiązań: materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych w powiązaniu z odnawialnymi metodami pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, i zarządzaniem jej przechowywaniem.

W Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie powstały w tym celu dwa identyczne doświadczalne budynki laboratoryjne – domy mieszkalne. Są one jednakowe pod względem kształtu, powierzchni i usytuowania względem stron świata, ale wykonane w różnych technologiach: tradycyjnej (konstrukcja murowana) i lekkiej (konstrukcja drewniana). Zostały one wyposażone w wentylację mechaniczną z możliwością odzysku ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, a także gruntowe wymienniki ciepła. W pomieszczeniach budynków, w warunkach różnych konfiguracji wentylacji i ogrzewania, prowadzona będzie ciągła rejestracja przede wszystkim takich parametrów jak: temperatura, wilgotność oraz zużycie energii ogrzewczej. Na terenie obiektów znajduje się także stacja meteorologiczna.

Uzyskane wyniki badań wskażą optymalne rozwiązanie nisko-energetycznego domu mieszkalnego pod względem zarówno konstrukcyjnym jak i ekonomicznym oraz, co nie mniej istotne - środowiskowym. Dla potencjalnych użytkowników będzie to oznaczać oszczędności w kosztach utrzymania, a więc w opłatach za energię, ale też w kosztach budowy domu. Przede wszystkim zaś taki budynek będzie przyjazny dla człowieka poprzez utrzymanie w nim odpowiedniego mikroklimatu i otaczającego środowiska zewnętrznego z uwagi na zastosowane w nim materiały i technologie.

II. „Transgraniczna infrastruktura polsko – niemiecka, dla poprawy stanu środowiska naturalnego” – kierownik- prof. Grzegorz Benysek

Głównym celem projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Brandenburskim Technicznym Uniwersytetem, w zakresie nowoczesnych technologii związanych z efektywnością energetyczną. Projekt wpisuje się więc w nowy kierunek studiów uruchomiony na Uniwersytecie Zielonogórskim – Efektywność Energetyczna – w ramach którego absolwenci posiądą unikalną wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej, odnawialnych źródeł energii, pojazdów elektrycznych i technologii związanych z Internetem rzeczy.

W ramach projektu zarówno na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) jak i Brandenburskiego Technicznego Uniwersytetu (BTU) zostały zbudowane terminale szybkiego ładowania zasilane z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Oba terminale wykorzystywane są do ładowania autobusu elektrycznego oraz pojazdów elektrycznych mieszkańców regionu – w przypadku pojazdów osobowych czas ładowania nie przekracza 15 minut.

Ponieważ terminale są wykonane w technologii Vehicle to Grid (V2G) dlatego, oprócz podstawowej funkcji szybkiego ładowania, istnieje możliwość świadczenia dodatkowych usług na rzecz systemu elektroenergetycznego – podnoszenie sprawności jak i niezawodności dostawy energii. Terminale tego typu montowane w domach, zapewnią ciągłość dostawy energii elektrycznej – będą pełniły funkcję UPS’ów.

Autobus kursując pomiędzy Zieloną Górą a Cottbus, wykorzystywany będzie m.in. do wymiany studentów (dydaktyka – m.in. korzystanie z nowoczesnych laboratoriów partnera; kultura – uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych przez partnera), zacieśniania współpracy naukowej pracowników UZ oraz BTU w ramach wspólnych prac badawczych, jak również współpracy urzędów miast Zielona Góra i Cottbus.

W ramach projektu uruchomiona została również ogólnodostępna platforma multimedialna, pozwalająca na ciągły monitoring on-line parametrów pracy ale również zarządzanie procesem ładowania – płynna regulacja mocy ładowania/rozładowania, zmiana kierunku przepływu energii pomiędzy siecią systemową a autobusem.

 

Na bazie zbudowanych instalacji odnawialnych, partnerzy projektu będą prowadzili wspólne badania naukowe z zakresu niekonwencjonalnych technik wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz szacowania zasobów słonecznych i wiatrowych na terenach wsparcia a mieszkańcy regionu będą w stanie oszacować wielkość oraz opłacalność budowy przydomowych instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych.